Běh je pohyb, při kterém se končetiny střídají, a v určitém okamžiku se žádná z končetin nedotýká povrchu.

I mezi zvířaty nalezneme několik druhů, které jsou vhodnými zástupci této sportovní kategorie. Nejrychlejším suchozemským zvířetem je bezesporu gepard, který dokáže vyvinout rychlost až 110 km/h. Vyjma savců můžeme zařadit i některé ptáky, kteří sice nelítají, za to v běhu si vedou velmi dobře. Patří sem například pták nandu nebo známí pštrosi. Běh je pro některá zvířata klíčovým pohybem při zajišťování potravy nebo způsobem úniku před predátory.