Parkourem se rozumí přemístění se z bodu A do bodu B za pomoci skoků, lezení a zdolávání různých překážek, kterými mohou být schody, zábradlí, ale i betonové zdi, s co nejmenší fyzickou námahou. V tomto sportu je vyžadována koordinace těla i akrobatické prvky.

Vhodným zástupcem v této kategorii je gibon bělolící, který hravě zdolá jakoukoliv překážku. V tom mu pomohou jeho dlouhé ruce a mrštnost. Pohyb pomocí ručkování se nazývá brachiace.