Potápěním se rozumí činnost člověka pod vodou, při které může být využíván dýchací přístroj. Tato sportovní disciplína je členěna do několika kategorií jako například šnorchlování, potápění na jeden nádech (freediving) nebo potápění s přístrojem (scuba diving). 

Některá zvířata jsou k potápění velmi dobře přizpůsobena oproti člověku. Do této kategorie bezpesporu patří drápatka vodní, která celý svůj život tráví převážně ve vodě.