Šplh patří mezi gymnastické disciplíny, během níž jedinec leze na zavěšeném laně nebo na tyči směrem vzhůru za pomoci rukou i nohou.

Mezi zvířaty nalezneme hned několik zdatných sportovců, kteří ve šplhu vynikají svou kvalitou. Tato zvířata většinou svůj čas tráví v korunách stromů deštných pralesů. Mezi taková to zvířata patří bezesporu opice, které vynikají svou mrštností, silou a výhodou dlouhého ocasu, který využívají jako pátou končetinu. Do kategorie šplhu můžeme zařadit i plazy. Hadi jsou schopni své tělo omotat nejen kolem kmene nebo větve stromu, ale také kolem své kořisti.