Tancem se rozumí pohybová nebo sportovní aktivita, která je prováděna za doprovodu hudby. Tanec je druhem umění, kterým může tanečník vyjádřit své pocitity nebo náladu. V historii byl ranec využíván převážně při rituálních obřadech, nyní však existuje několik kategorií a kromě stylu provedení, se na soutěžích hodnotí i celkový dojem tanečníka.